உலகை மாற்றுவதில் ஒரு பகுதியாக இருங்கள்

bima-careers
பீமாவில் வேலை
மக்களுக்கு உதவுவோம், உலகை மாற்றுவோம்.
இலங்கையில் காப்புறுதி மற்றும் சுகாதாரத்தின் நிலப்பரப்பை மாற்றியமைப்பதில் எங்களின் ஆர்வத்தையும் நோக்கத்தையும் பகிர்ந்து கொள்ளும் எங்கள் தொழில் வல்லுநர்கள் குழுவில் சேருவதற்கு ஆற்றல் மிக்க நபர்களை நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம்.

தொழில் வளர்ச்சி

ஒரு ஆதரவான குழுவுடன் இணைந்து பணியாற்றுங்கள் மற்றும் உங்கள் தொழிலில் வளர்ச்சி பெறுங்கள்

வேலையில் வேடிக்கை

வேலை-வாழ்க்கை சமநிலையை அனுபவிக்கும் போது வேலையில் வேடிக்கை அனுபவியுங்கள்

கள விற்பனை

ஒரு விரிவான அங்கீகாரத் திட்டத்தின் மூலம், உங்களுக்குச் செலுத்த வேண்டிய கிரெடிட்டைப் பெறுங்கள்.

அங்கீகாரம்

மற்றவர்களுக்கு உதவ உங்களுக்கு உதவ ஆரோக்கியம் மற்றும் டெலிமெடிசின் திட்டங்களைப் பயன்படுத்தவும்.

நாங்கள் நெகிழ்வானவர்கள்

வீட்டிலிருந்து வேலை செய்யும் ஏற்பாடுகள் உட்பட, வேலை நேர நெகிழ்வுத்தன்மையை வழங்கும் நட்பு, திறந்த கதவு கலாச்சாரத்தை நீங்கள் காண்பீர்கள்.

தொழில் வளர்ச்சி

உங்கள் தொழில் வளர்ச்சியில் வெற்றிக்கான உதவியையும் முதலீட்டையும் பெறுவீர்கள்.