fbpx
ලෝකඩ

මාසිකව රුපියල් 499

රුපියල් ලක්ෂ 5 දක්වා ආවරණය


ජීවිත ආවරණය
පූර්ණ අබාධිත තත්වයන්
අර්ධ අබාධිත තත්වයන්
අනතුරු රෝහල් රක්ෂණය (දෛනික ගෙවීම්)
රිදී

මාසිකව රුපියල් 999

රුපියල් ලක්ෂ 20 දක්වා ආවරණය


ජීවිත ආවරණය
පූර්ණ අබාධිත තත්වයන්
අර්ධ අබාධිත තත්වයන්
අනතුරු රෝහල් රක්ෂණය (දෛනික ගෙවීම්)
රත්‍රන්

මාසිකව රුපියල් 1,999

රුපියල් ලක්ෂ 40 දක්වා ආවරණය


ජීවිත ආවරණය
පූර්ණ අබාධිත තත්වයන්
අර්ධ අබාධිත තත්වයන්
අනතුරු රෝහල් රක්ෂණය (දෛනික ගෙවීම්)
ප්ලැටිනම්

මාසිකව රුපියල් 2,999

රුපියල් ලක්ෂ 60 දක්වා ආවරණය


ජීවිත ආවරණය
පූර්ණ අබාධිත තත්වයන්
අර්ධ අබාධිත තත්වයන්
අනතුරු රෝහල් රක්ෂණය (දෛනික ගෙවීම්)